Najbliższy mecz

środa, 23 października

godz. 16:00   sala 211

Wun-Der-Baum  ---  Co-specjalist F1

;

Zespoły mieszane

Wpłata 50zł

Turnieje w PN, ŚR lub CZ

System Bo1

Finał Bo3

Drabinka

Double Elimination

DrabinkaHarmonogram

WKRÓTCE


Regulamin


1. Postanowienia ogólne

  1.1. Rozgrywki będą toczyć się w grze League of Legends.

  1.2. Turniej zostanie rozegrany w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu.

  1.3. W turnieju mogą brać udział wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu.

  1.4. W kwestiach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje arbiter meczu.

  1.6. Każda drużyna ma prawo do rejestracji jednego gracza rezerwowego.

  1.7. Wpisowe 50zł od drużyny, wpłacane przy rejestracji.

  1.8. Każdy członek drużyny ma obowiązek posiadania przy sobie legitymacji szkolnej i okazania jej przy wejściu na turniej.

  1.9. Drużyny mogą składać się jedynie z uczniów w obrębie jednej klasy z Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu.

   1.9.1. Przy małej liczbie drużyn możliwe będzie utworzenie zespołów międzyklasowych.

2. Zasady gry

  2.1. Turniej będzie rozgrywany z podziałem na jedną grupę aż do fazy finałowej.

  2.2. Rozgrywki będą odgrywane:

   2.2.1. w systemie 5 vs 5;

   2.2.2. na mapie Summoner’s Rift;

   2.2.3. w trybie Tournament Draft;

   2.2.4. rozgrywka jest prowadzona w systemie bo1.

  2.3. Gra będzie trwała do wyłonienia zwycięzcy (warunki: zniszczenie wrogiego Nexusa bądź zmuszenie przeciwnika do poddania się).

  2.4. Grupy zostaną dobrane losowo w terminie do dwóch dni przed turniejem.

  2.5. Strony zostaną dobrane losowo bezpośrednio przed meczem przez arbitra.

  2.6. Zabrania się:

   2.6.1. używania programów pozwalających uzyskać przewagę nad przeciwnikiem lub wpływających na wynik meczu (tzw. cheatów);

   2.6.2. umyślnego wychodzenia z gry (tzw. quitting);

   2.6.3. modyfikowania ustawień gry poza domyślne lub dozwolone przez arbitra;

   2.6.4. umyślnego poddania meczu;

   2.6.5. niesportowego zachowania, w tym zachowań mających na celu utrudnienie gry innym zawodnikom (np. krzyczenie);

   2.6.6. niepoprawnego lub nieprofesjonalnego zachowania, między innymi wobec innych graczy (np. używanie słów wulgarnych, wyzwiska etc.);

   2.6.7. wykorzystywania błędów w oprogramowaniu;

   2.6.8. używania zewnętrznych nośników danych i instalowania oprogramowania;

   2.6.9. niesportowego zakończenia meczu - obrażanie zawodników i sędziego.

  2.7. Drużyna gracza, który złamie zasady podlega karze:

   2.7.1. ostrzeżenia od arbitra;

   2.7.2. karnego przegrania meczu w przypadku trzykrotnego złamania zasad;

   2.7.3. w szczególnych przypadkach dyskwalifikacji z turnieju.

  2.8. Mecz, który nie odbędzie się lub zostanie przerwany z winy Organizatora zostany rozegrany ponownie (rematch).

  2.9. Mecz zostanie kontynuowany, jeżeli przerwa wynikająca z przyczyn technicznych nie potrwa dłużej niż 10 minut.

  2.10. Każda drużyna ma prawo do jednej, maksymalnie pięciominutowej przerwy w grze.

  2.11. Uczestnicy mogą korzystać z własnych myszy, klawiatur.

  2.11. Uczestnicy muszą korzystać ze słuchawek.

  2.12. Organizator zapewnia graczom myszy i klawiatury.

  2.13. Organizator nie zapewnia graczom słuchawek.

3. Postanowienia końcowe

  3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

   3.1.1. zmiany regulaminu bez podania przyczyny;

   3.1.2. zmiany terminu rozgrywek bez podania przyczyny;

   3.1.3. odwołania turnieju bez podania przyczyny.

Kontakt

Wszelkie informacje na temat turnieju można uzyskać:
 • Pani Grażyna Solecka (sala nr 211)

Organizator

Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu
J. A. Komeńskiego 39
     Elbląg 82-300
55 625-64-60