I miejsce Oddajcie nam Rafała (3d)

II miejsce Nieobecni (3b, 4a, 4b)

III miejsce Gang Świeżaków (2f)

Zespoły mieszane

Wpłata 40zł

Turnieje w czwartki

System Bo1

Finał Bo3

Drabinka

Double Elimination

DrabinkaHarmonogram


Od stycznia gramy w CZWARTKI!

Terminy rozgrywek

<-->
# Data Godzina Team 1 vs Team 2
1 03.10.2017 15:10 wCZASowicze Lose!      Win! Bez kitu
2 10.10.2017 15:10 Chłopcy Wioletki Lose!      Win! To My Mamy Rafała
3 17.10.2017 16:00 TM1M Lose!      Win! Hatred Crew
4 24.10.2017 15:10 Damski Bocik Win!      Lose! Bronzowa Piontka
5 07.11.2017 15:10 Gang Świeżaków Win!      Lose! Bez Kitu
6 14.11.2017 15:10 Oddajcie nam Rafała Lose!      Win! To My Mamy Rafała
7 28.11.2017 16:00 GitaraSieMa Win!      Lose! Hatred Crew
8 05.12.2017 16:00 Nieobecni Win!      Lose! Damski Bocik
9 12.12.2017 15:10 Bez Kitu Win!      Lose! Bronzowa Piontka
10 19.12.2017 14:20 TM1M Lose!      Win! Oddajcie nam Rafała
11 04.01.2018 14:20 Chłopcy Wioletki Win!      Lose! Hatred Crew
12 11.01.2018 15:10 Damski Bocik Win!      Lose! wCZASowicze (walkower)
13 11.01.2018 14:20 Bez Kitu Lose!      Win! Oddajcie nam Rafała
14 18.01.2018 14:20 Chłopcy Wioletki Win!      Lose! Damski Bocik
15 08.02.2018 15:10 Gang Świeżaków Win!      Lose! To My Mamy Rafała
16 12.02.2018 15:10 GitaraSieMa Lose!      Win! Nieobecni
17 22.02.2018 15:10 To My Mamy Rafała Win!      Lose! Chłopcy Wioletki
18 01.03.2018 15:10 GitaraSieMa Lose!      Win! Oddajcie nam Rafała
19 08.03.2018 14:20 To My Mamy Rafała Lose!      Win! Oddajcie nam Rafała
20 12.03.2018 15:10 Gang Świeżaków Lose!      Win! Nieobecni
21 23.03.2018 12:00 Gang Świeżaków Lose!      Win! Oddajcie nam Rafała
22 24.03.2018 10:00 Nieobecni Lose!      Win! Oddajcie nam Rafała


- Brak danych

Regulamin


1. Postanowienia ogólne

  1.1. Rozgrywki będą toczyć się w grze League of Legends.

  1.2. Turniej zostanie rozegrany w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu.

  1.3. W turnieju mogą brać udział wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu.

  1.4. W kwestiach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje arbiter meczu.

  1.6. Każda drużyna ma prawo do rejestracji jednego gracza rezerwowego.

  1.7. Wpisowe 40zł od drużyny, wpłacane przy rejestracji.

  1.8. Każdy członek drużyny ma obowiązek posiadania przy sobie legitymacji szkolnej i okazania jej przy wejściu na turniej.

  1.9. Drużyny mogą składać się jedynie z uczniów w obrębie jednej klasy z Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu.

   1.9.1. Przy małej liczbie drużyn możliwe będzie utworzenie zespołów międzyklasowych.

2. Zasady gry

  2.1. Turniej będzie rozgrywany z podziałem na jedną grupę aż do fazy finałowej.

  2.2. Rozgrywki będą odgrywane:

   2.2.1. w systemie 5 vs 5;

   2.2.2. na mapie Summoner’s Rift;

   2.2.3. w trybie Tournament Draft;

   2.2.4. Rozgrywka jest prowadzona do dwóch wygranych.

  2.3. Gra będzie trwała do wyłonienia zwycięzcy (warunki: zniszczenie wrogiego Nexusa bądź zmuszenie przeciwnika do poddania się).

  2.4. Grupy zostaną dobrane losowo w terminie do dwóch dni przed turniejem.

  2.5. Strony zostaną dobrane losowo bezpośrednio przed meczem przez arbitra.

  2.6. Zabrania się:

   2.6.1. używania programów pozwalających uzyskać przewagę nad przeciwnikiem lub wpływających na wynik meczu (tzw. cheatów);

   2.6.2. umyślnego wychodzenia z gry (tzw. quitting);

   2.6.3. modyfikowania ustawień gry poza domyślne lub dozwolone przez arbitra;

   2.6.4. umyślnego poddania meczu;

   2.6.5. niesportowego zachowania, w tym zachowań mających na celu utrudnienie gry innym zawodnikom (np. krzyczenie);

   2.6.6. niepoprawnego lub nieprofesjonalnego zachowania, między innymi wobec innych graczy (np. używanie słów wulgarnych, wyzwiska etc.);

   2.6.7. wykorzystywania błędów w oprogramowaniu;

   2.6.8. używania zewnętrznych nośników danych i instalowania oprogramowania;

   2.6.9. niesportowego zakończenia meczu - obrażanie zawodników i sędziego.

  2.7. Drużyna gracza, który złamie zasady podlega karze:

   2.7.1. ostrzeżenia od arbitra;

   2.7.2. karnego przegrania meczu w przypadku trzykrotnego złamania zasad;

   2.7.3. w szczególnych przypadkach dyskwalifikacji z turnieju.

  2.8. Mecz, który nie odbędzie się lub zostanie przerwany z winy Organizatora zostany rozegrany ponownie (rematch).

  2.9. Mecz zostanie kontynuowany, jeżeli przerwa wynikająca z przyczyn technicznych nie potrwa dłużej niż 10 minut.

  2.10. Każda drużyna ma prawo do jednej, maksymalnie pięciominutowej przerwy w grze.

  2.11. Uczestnicy mogą korzystać z własnych myszy, klawiatur i słuchawek.

  2.12. Organizator zapewnia graczom myszy i klawiatury.

  2.13. Organizator nie zapewnia graczom słuchawek.

3. Postanowienia końcowe

  3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

   3.1.1. zmiany regulaminu bez podania przyczyny;

   3.1.2. zmiany terminu rozgrywek bez podania przyczyny;

   3.1.3. odwołania turnieju bez podania przyczyny.

Kontakt

Wszelkie informacje na temat turnieju można uzyskać:
 • Pani Grażyna Solecka (sala nr 211)
 • Mateusz Bożko z klasy III D
  • +48536913401

Organizator

Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu
J. A. Komeńskiego 39
     Elbląg 82-300
55 625-64-60